Schuko to Neutrik Powercon - cable 1.5m

Schuko to Neutrik Powercon - cable 1.5m

SKU: MFX0308

Regular price £19.95 £17.30 Your Price Ex-VAT

Schuko to Neutrik Powercon - cable 1.5m.